หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 / 2564
        วันที่ 11 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยร ...
2021-03-17 14:43:33
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม SSRU Open House Online 2021
          วันที่ 11 มีนาคม 2564  เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ   ...
2021-03-17 14:51:45
คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2564
        วันที่ 10 มีนาคม  2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณ ...
2021-03-17 14:57:54
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมให้ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563
      เมื่อเร็วๆนี้  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  คณะวิทยาการจัดการ ม ...
2021-03-17 15:03:22
วจก. จัด M-Science Sport’s Day 2020 เสริมทัพกีฬายุค New Normal ประเดิมแข่งขัน E-Sport ROV : Arena of Valor รอบคัดเลือก
      เมื่อวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2564  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  คณะ ...
2021-03-17 15:18:33
คณะวิทยาการจัดการ ส่งเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะ ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
       เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  ค ...
2021-03-17 15:26:11
กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 Portfoilo)
     กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คณะวิทยาการจัดการ  ประจำ ...
2021-03-17 15:58:01
ข่าวย้อนหลัง