หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผู้บริหาร วจก.ร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
     วันที่ 27 มิถุนายน  2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะ ...
2022-06-27 16:11:17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คณะวิทยาการจัดการ รอบ 5 รับตรงอิสระ
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คณะวิทยาการจั ...
2022-06-27 16:09:59
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วจก. เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
           วันที่ 24 มิถุนายน  2565 เวลา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิท ...
2022-06-24 14:31:47
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
      วันนี้รับสมัครวันสุดท้ายแย้วววน๊าาา  ปิดระบบเที่ยงคืนนี้นะจ๊ะ   รีบมา ...
2022-06-24 14:18:58
การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6 / 2565
       วันที่ 23 มิถุนายน  2565 เวลา 09.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ...
2022-06-23 14:41:38
นักศึกษาแขนงวิชาการตลาด วจก. เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ เวทีประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
        เมื่อเร็วๆนี้  นางสาววิภาวี มะชัย และนายพลกฤต สว่างเมฆ  นักศึก ...
2022-06-23 13:20:32
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
      เด็ก วจก. ทุกชั้นปีจ๋าาาาาาาา    กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 มาแว้ ...
2022-06-22 10:44:44
ประชาสัมพันธ์การต้อนรับนักศึกษาช่วงเปิดเทอม 2565
ไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะส่งความรู้สึกและความคิดถึงก่อนเปิดเทอมเราจะได้เจอกันแล้วน๊า!!! กันยากร สุจริต ...
2022-06-21 13:24:16
ข่าวย้อนหลัง