หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
        วันที่ 14 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปร ...
2024-06-17 13:38:37
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2567
      วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่าย ...
2024-06-18 14:33:24
กิจกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567
กิจกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 กำหนดการลงทะเบียนและการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที ...
2024-06-12 17:06:57
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (SSRU Educational Philosophy)
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (SSRUEducational Philosophy) ++++++++++++++++ ...
2024-06-18 14:20:36
กิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2567 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2567 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2024-06-11 10:39:17
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำป ...
2024-06-08 14:55:37
ข่าวย้อนหลัง