หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2567
                วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 10.00 ...
2024-02-15 16:52:10
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาแขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ หัวข้อ "การสร้างการตลาดแบรนด์ไทยน้องใหม่ให้ทันกระแสโซเชียล"
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาแขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ หัวข้อ &nbs ...
2024-02-15 16:48:24
ผู้บริหาร วจก. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีนมัสคารวะ ประจำปีการศึกษา 2566
         วันทึ่ 14 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ...
2024-02-15 16:45:50
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE
           วันทึ่ 14 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตรา ...
2024-02-15 16:42:27
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ วจก. เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2
       วันทึ่ 14 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศวี ...
2024-02-15 16:39:24
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2567
       วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2567  อาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบ ...
2024-02-14 12:04:03
Happy Valentine's Day
Happy Valentine's Dayมอบความรักให้กันทุกวัน++++++++++++++++++++++++++กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟ ...
2024-02-14 10:47:39
คณะวิทยาการจัดการ ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
     คณะวิทยาการจัดการ ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนสนับสนุนการน ...
2024-02-14 10:44:15
14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ”
14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” พระราชทานกำเนิด “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดินความเป็นมา &q ...
2024-02-13 15:35:33
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 Quota) ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ/และทุนเพชรสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ป ...
2024-02-13 15:30:30
ข่าวย้อนหลัง