หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความชื่นชม นักศึกษาจิตอาสาทำความดี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความชื่นชม นักศึกษาจิตอาสาทำความดีนางสาวอภิสรา พง ...
2023-10-27 11:58:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรง ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรง ครั้งท ...
2023-10-26 15:24:13
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567
เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน  ...
2023-10-26 11:10:10
ประชาสัมพันธ์ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติตราเกษตร
ตู้นี้...อิ่มอร่อยตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติตราเกษตรหลากหลายเมนูให้อิ่มท้อง....อาทิ โจ้กร้อนๆ วุ้นเส้ ...
2023-10-25 13:27:00
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2566 ที่สถานประกอบการทาบทาม ได้โอกาสทำงานต่อ
คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2566 ที่สถานประกอบกา ...
2023-10-25 11:23:04
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการwww.fms.ssru.ac.thwww.ssru.ac.thIG : fms_ssruTwitter : @pr_fms_ssr ...
2023-10-25 09:18:45
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบ Portfolio รับตรง ครั้งที่ 2) คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2567
       วันที่ 24 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ ...
2023-10-24 15:32:41
ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบส่งเสริมค่านิยมภายในองค์กร ...
2023-10-24 14:40:56
การสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio รับตรง (ครั้งที่ 2) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio รับตรง (ครั้งที่ 2)คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"เ ...
2023-10-24 09:55:19
ข่าวย้อนหลัง