หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วจก.ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
        วันที่ 20 ตุลาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดป ...
2023-10-20 16:10:54
วจก.ประชุมหารือกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษาและเยาวชน ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING Thailand)
      เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ  คณะวิทยาก ...
2023-10-20 15:28:13
ประกาศปิดและเปิดทำการคณะวิทยาการจัดการ ช่วงวันหยุดยาว 21-23 ตุลาคม 2566
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดทำการ 21-22 ตุลาคม 2566ปิดทำการ 23 ตุลาคม 2566ขอความ ...
2023-10-20 14:38:45
การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10 / 2566
     วันที่ 20 ตุลาคม 2566  เวลา 09.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2023-10-20 14:32:19
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567วิสัยทัศน์"ผู้นำการ ...
2023-10-19 16:09:14
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พลิกโฉมทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พลิกโฉมทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยภายใต้วิสัยทัศน์ “ผู้นำก ...
2023-10-18 13:29:19
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio (รับตรง ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567รอบที่ 1 Portfolio (ร ...
2023-10-18 13:25:43
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Portfolio รับตรง ครั้งที่ 2
หลักสูตรบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด Marketingพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์การเ ...
2023-10-17 13:22:37
ข่าวย้อนหลัง