หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบ 1 Portfolio
นักบริหารยุคใหม่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่นักการตลาดยุคใหม่ไฟแรงและอีกหลากหลายสาขาอาชีพที่ตอบโจทย์อนาคตคณะ ...
2023-08-28 14:31:56
ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
 ประกาศ !! ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม"พิธีไหว้ครู ประจ ...
2023-08-25 09:54:55
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ How to earn money as a content creator?
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจมาร่วมรับและสร้างแรงบันดาลใจ ...
2023-08-18 16:28:57
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565
      ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิต  ณ บ ...
2023-08-09 15:35:15
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วจก. จัดโครงการ "อบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
          ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทย ...
2023-03-18 09:27:34
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  นำทีมผู ...
2022-03-23 11:07:03
ข่าวย้อนหลัง