หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)
     โค้งสุดท้าย!!!  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดรับ ...
2022-06-21 13:22:01
ประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (นักศึกษา ภาคปกติ)
     คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนั ...
2022-06-21 13:18:29
ผู้บริหาร อาจารย์ วจก. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงาน เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ(Fast Track) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
     วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะ ...
2022-06-17 15:42:47
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วจก.ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
       วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  คณะวิทยาก ...
2022-06-16 17:56:03
ผู้บริหาร วจก. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
          วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ ...
2022-06-16 16:44:52
คณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท นาเฮียใช้ จำกัด
      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU ...
2022-06-16 16:41:48
คณะวิทยาการจัดการ วางแผนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปี 2565
      วันที่ 15 มิถุนายน  2565 เวลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณ ...
2022-06-20 11:44:04
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2565
         วันที่ 15 มิถุนายน  2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ...
2022-06-20 11:40:33
ประชาสัมพันธ์กลุ่มไลน์สาขาแขนงวิชา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
     น้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ทุกสาขาทุกแขนงวิชา   ที่ได้รหัสนักศึกษาแล้วร ...
2022-06-20 11:34:32
ข่าวย้อนหลัง