หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2567
       วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2567  อาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบ ...
2024-02-14 12:04:03
Happy Valentine's Day
Happy Valentine's Dayมอบความรักให้กันทุกวัน++++++++++++++++++++++++++กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟ ...
2024-02-14 10:47:39
คณะวิทยาการจัดการ ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
     คณะวิทยาการจัดการ ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนสนับสนุนการน ...
2024-02-14 10:44:15
14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ”
14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” พระราชทานกำเนิด “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดินความเป็นมา &q ...
2024-02-13 15:35:33
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 Quota) ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ/และทุนเพชรสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ป ...
2024-02-13 15:30:30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึ ...
2024-02-12 17:00:49
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันกีฬา M-science Sport's day 2024 การแข่งกีฬาฟุตบอล รอบแรก
    พบกับกิจกรรมการแข่งขันกีฬา M-science Sport's day 2024 การแข่งกีฬาฟุตบอล ( 6คน) รอบ ...
2024-02-12 16:15:53
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันกีฬา M-science Sport's day 2024
      พบกับกิจกรรมการแข่งขันกีฬา M-science Sport's day 2024 เริ่มการแข่งขันตั้งแต ...
2024-02-12 15:12:52
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ วจก. ผนึกกำลังร่วม 6 หน่วยงาน จัดกิจกรรม สวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2 เพลิดเพลิน จะ Learn ใจ
        เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์แล ...
2024-02-12 15:03:31
ข่าวย้อนหลัง