หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567
        วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2567  เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ...
2024-02-12 14:11:03
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม "อบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ "
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม "อบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ " ผู้เข้าอบรบจาก ...
2024-02-12 13:09:00
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม "อบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ"
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม "อบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ" ผู้เข้าอบรบจากได้ วุฒิ ...
2024-02-12 13:08:16
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1 portfolio) ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1 portfo ...
2024-02-12 12:54:50
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1 portfolio) ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1 portfo ...
2024-02-12 12:51:01
ประชาสัมพันธ์การประกวดนักศึกษาต้นแบบ “FMS SMART IDOL” ประจำปีการศึกษา 2566
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประกวดนักศึกษาต้นแบบ “FMS SMART IDOL&rdq ...
2024-02-12 10:19:46
Happy Chinese New Year 2024
Happy Chinese New Year 2024新正如意 新年发财"ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้"ตรุษจีนนี้ คิดหวังสิ่งใดขอ ...
2024-02-12 10:14:13
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2567
          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศั ...
2024-02-02 15:43:26
ข่าวย้อนหลัง