หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา ผลงาน รางวัล > ขอเชิญร่วมงานเสวนา hoose your life Maka your way เส้นทางที่เลือก เพื่อชีวิตที่ใช่
ขอเชิญร่วมงานเสวนา hoose your life Maka your way เส้นทางที่เลือก เพื่อชีวิตที่ใช่

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2017-11-02 08:49:59

ทั่วไป*


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนักศึกษาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนา สามารถสำรองที่นั่งได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ดมุมซ้ายด้านล่างนี้นะคะ

LOad PDF2.pdf