หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มาตรการรักษาความปลอดภัย เนื่องในวันหยุดยาวต่อเนื่อง 2566
มาตรการรักษาความปลอดภัย เนื่องในวันหยุดยาวต่อเนื่อง 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-18 09:02:30


มาตรการรักษาความปลอดภัย เนื่องในวันหยุดยาวต่อเนื่อง 2566

เนื่องจากวันที่  4 - 6 มีนาคม 2566

เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์และบุคลากร

ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 เพื่อป้องกันอัคคีภัย

ก่อนออกจากห้องพัก ห้องทำงาน กรุณาปิดไฟฟ้า

ถอดปลั๊กไฟ ปิดแอร์ พัดลมให้เรียบร้อย

คณะวิทยาการจัดการ ขอความร่วมมือจากทุกท่าน

ขอขอบพระคุณทุกท่าน

+++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา