หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชา สันทนาประสิทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชา สันทนาประสิทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-11-20 14:48:49


       ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชา  สันทนาประสิทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2020#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา