หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ เนื่องในโอกาส สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ เนื่องในโอกาส สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-11-20 14:55:06


    คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขอแสดงความยินดีแก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ เนื่องในโอกาส สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  


กราฟฟิก : กันยากร สุจริตเนติการ

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2020#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา