หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มรภ. สวนสุนันทา อบรมเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มรภ. สวนสุนันทา อบรมเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-11-20 15:00:05


         นางสาวจิณห์จุฑา  ศรีเหรา  หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานและบรรยายเรื่อง นโยบาย ทิศทางในการขับเคลื่อน “สวนสุนันทา” สู่ความเป็นเลิศในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยกองบริหารงานบุคคล  ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2563   ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมโครงการ  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอย่างยั่งยืนภาพ:สโรชา  บินอับดุลเลาะ/มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

          www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา