หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ชมรมสื่อสร้างสรรค์ วจก. เชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจ ฯ โครงการห่มน้องเหนือให้หายหนาว ครั้งที่ 19
ชมรมสื่อสร้างสรรค์ วจก. เชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจ ฯ โครงการห่มน้องเหนือให้หายหนาว ครั้งที่ 19

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-11-20 15:03:15


      กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมบริจาคของใช้จำเป็น อาทิ ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว อุปกรณ์กีฬา ของเล่น ยารักษาโรค ฯลฯ เพื่อนำไปบริจาคให้แก่น้อง ๆ เยาวชนที่โรงเรียนศูนย์แม่ปอน ต. แม่กลาง อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่   ในโครงการ “ห่มน้องเหนือให้หายหนาว ครั้งที่ 19”   ผู้ที่สนใจสามารถบริจาคสิ่งของ ณ จุดรับบริจาค ใต้อาคาร 56 คณะวิทยาการจัดการ  และบริเวณหน้าศูนย์อาหาร หอประชุมสุนันทานุสรณ์  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  26 พฤศจิกายน 2563

                                                                  

ภาพ:อาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

 www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2020#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา