หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลแข่งขันการประดิษฐ์กระทง ประจำปีการศึกษา 2563
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลแข่งขันการประดิษฐ์กระทง ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-11-20 15:17:30


          เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563  ทีมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทความสวยงาม  การแข่งขันการประดิษฐ์กระทง ประจำปีการศึกษา 2563  ประกอบด้วยนายพยุงศักดิ์ ปริโต สาขาวิชาการบัญชี   นายชินวัตร ศรีษะโคตร แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  และนางสาวอภิญญา ฟุ้งฟู สาขาการบัญชี   ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์กระทง พร้อมด้วยมุมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของวันลอยกระทง  อีกทั้งภายในงานยังมีการร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลอีกด้วย  ณ ศูนย์สุขภาพและกีฬา(ชั้น4)

         คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้

                            

 ภาพ:กองพัฒนานักศึกษา/ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม 

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

 www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2020#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา