หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ‘นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ชวนชมนิทรรศการออนไลน์ครั้งแรกใน AD from ZERO!’
‘นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ชวนชมนิทรรศการออนไลน์ครั้งแรกใน AD from ZERO!’

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-11-20 15:29:32


      นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานในรูปแบบออนไลน์  "AD from ZERO" ที่จะพาคุณย้อนไปสำรวจก้าวแรกของการเข้ามาเรียนรู้งานในสายโฆษณา โดยจะนำเสนอผ่านผลงานที่สร้างสรรค์และคัดสรรออกมาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งต้องการแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางความคิด และความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน ที่เริ่มต้นจาก 0 ทั้งหมด ทุกๆคนได้มีการฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของตนเองในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน จนกลายเป็นนักโฆษณาที่ดี มีความสามารถในสายงานโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ 

    โดยภายในงานจะแสดงผลงานของ นักศึกษาสาขาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งประกอบไปด้วยผลงานอันหลากหลาย อาทิเช่น งานออกแบบผลิตภัณฑ์ งานออกแบบโปสเตอร์ งานถ่ายภาพ งานออกแบบนิตยสาร งานโฆษณาเพื่อสังคม และอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย ติดตามได้ทาง Facebook fanpage “ AD from ZERO”

          เริ่มแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

ที่มา:นิเทศศาสตร์  สวนสุนันทา

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2020 #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา