หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทีมนักศึกษา นิเทศศาสตร์ วจก. สวนสุนันทา สร้างชื่อ! ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 11 ทีมสุดท้าย การประกวด True Young Producer Award 2020
ทีมนักศึกษา นิเทศศาสตร์ วจก. สวนสุนันทา สร้างชื่อ! ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 11 ทีมสุดท้าย การประกวด True Young Producer Award 2020

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-11-20 15:37:13


       ประกาศผลแล้ว สำหรับ 11 ทีม ที่ได้ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศ จากการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2020 ครั้งที่ 16 ปลูกใจ(รักษ์)โลก ในหัวข้อ “ใช้พลาสติกอย่างรู้คิด เพื่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม”

      กลุ่มทรู โดยทรูปลูกปัญญา คัดเลือกผลงาน Story Board โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2020 ครั้งที่ 16 ปลูกใจ(รักษ์)โลก ในหัวข้อ 'ใช้พลาสติกอย่างรู้คิด เพื่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม' โดยคัดเลือกจาก 20 ทีมให้เหลือ 10 ทีม เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และอีก 1 ทีมที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด จากทรูไอดี รวมเป็น 11 ทีม เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งน้อง ๆ ได้นำเสนอผลงานด้วยตัวเองผ่านทางแอปพลิเคชัน TRUE VROOM โดยได้รับเกียรติจากคุณประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และองค์กรผู้ร่วมจัด อาทิ คุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร เลขาธิการสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, คุณธีรพล งามสินจำรัส Creative Consultant, คุณชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา Film Director บริษัท Shi-Hua-Hua จำกัด, คุณอลงกต เอื้อไพบูลย์ ผู้กำกับภาพยนตร์และผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา และอาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พิจารณาคัดเลือกผลงาน

     ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด ทีม BORNSEAN สมาชิก ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 11 ทีมสุดท้าย  ประกอบด้วย

             - นายชิภาณุ ทองจันทร์แก้ว

             - นางสาวนงลักษณ์ บุญโยธา

              - นายสรยุทธ โชคเจริญนุกุล

             โดยมี ผศ.ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

        ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษาทั้ง 11 ทีม จะได้รับทุนผลิตผลงานทีมละ 15,000 บาท และจะได้พบกับโค้ชมืออาชีพในวงการภาพยนตร์โฆษณาอีกครั้ง ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เพื่อรับฟังคำแนะนำและความรู้ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาผ่านทางแอปพลิเคชัน TRUE VROOM ก่อนผลิตผลงานจริง โดยทั้ง 11 ทีม จะมีระยะเวลาในการผลิตผลงาน 1 เดือนเต็ม และจะทำการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ต่อไป


                                         
 ภาพ/ข่าว : นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา/True Young Producer Awards

                                                 กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

          www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา