หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-11-20 15:49:26


 กิจกรรมวิชาการ  ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2160-1495
กราฟฟิก: กันยากร สุจริตเนติการ

ข้อมูล: ฝ่ายบริการการศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายนักศึกษาต้นแบบ : สานนท์ จงไกรจักร

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2020#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา