หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
ผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-11-03 15:12:53


       วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.45 น.  ผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ณ ห้องรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ

 

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

          www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา