หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เป็นกำลังใจให้น้องๆในการสอบ Final ทุกคน
เป็นกำลังใจให้น้องๆในการสอบ Final ทุกคน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-11-20 15:43:35


เป็นกำลังใจให้น้องๆในการสอบ Final ทุกคนจ้ากราฟฟิก: กันยากร สุจริตเนติการ

ข้อมูล: ฝ่ายบริการการศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายนักศึกษาต้นแบบ : สานนท์ จงไกรจักร

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2020#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา