หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มรภ.สวนสุนันทา ส่งมอบฝาพลาสติกกว่า 1 แสนฝา กับ ทส. หมุนเวียนสู่กระบวนการรีไซเคิล
มรภ.สวนสุนันทา ส่งมอบฝาพลาสติกกว่า 1 แสนฝา กับ ทส. หมุนเวียนสู่กระบวนการรีไซเคิล

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-11-20 15:55:36


                เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  เวลา 12:00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ  คณะผู้จัดทำโครงการ SSRU หมุนเวียนฝาอย่างมีค่า ร่วมรักษาชีวิตสัตว์ทะเล  มอบฝาพลาสติกกว่า 209 กิโลกรัม จำนวน 100,000 ฝา ให้แก่โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ(เมื่อคุณหมุนเวียน)”  โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานรับมอบฝาพลาสติก  พร้อมทั้งนายอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นางสาวภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารในการร่วมรับมอบฝาพลาสติก ณ บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมนำฝาพลาสติกเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรืออัพไซเคิล ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และจัดการขยะพลาสติกได้อย่างครบวงจร ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกให้เป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น

              นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กล่าวว่า "โครงการ SSRU ถือเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาฝาพลาสติก และร่วมมือกับโครงการ "เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)" เพื่อนำไปสร้างคุณค่าใหม่ โดยพลาสติกจะถูกนำกลับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรืออัพไซเคิล อาทิ การนำไปอัพไซเคิลเป็น จีวรรีไซเคิล ชุด PPE สำหรับแพทย์ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษาและช่วยชีวิตสัตว์ทะเล เพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ ภายใต้โครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) ประชาชนยังสามารถส่งคืนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic) ผ่านจุดรับคืน (Drop point) ตามสถานที่ต่างๆ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ 20 กระทรวง ภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น"

             สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมี อาจารย์เรวดี ไวยวาสนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จึงทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


ภาพ/ข่าว : นักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

          www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา