หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรม การผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรม การผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-11-20 16:02:11


        วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อมการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  โดยใช้อุปกรณ์ชุด Streaming  ตามนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยในยุคความปกติใหม่ Teaching Skills for New Normal Era  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (SSRU Next)   ซึ่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์สำหรับอาจารย์  จะจัดขึ้นจำนวน 4 รุ่น  เริ่มรุ่นแรกวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 นี้ 

                                     

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา