หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมใจแต่งกายผ้าไทย ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมใจแต่งกายผ้าไทย ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-11-20 16:06:43


     บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมส่งเสริม เชิดชูเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่งกายชุดผ้าไทย  ขานรับนโยบายของคณะฯและมหาวิทยาลัย  โดยสวมชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและเชิดชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทยให้แพร่หลาย ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายของไทยให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป                               กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา