หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีบวงสรวงฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
อาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีบวงสรวงฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-11-20 16:15:56


 

 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์  คล้ายสังข์ ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ  นำทีมบุคลากรประจำคณะฯ  เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่  สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  เนื่องในวันคล้ายวันวันพระราชสมภพครบรอบ 160 ปี   ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี   พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ  ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ  เข้าร่วมพิธี  ณ  ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     


ภาพ:กันยากร สุจริตเนติการ/สมภพ บุญคุ้ม/งานประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


#fms_2020 #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา