หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “เอม วิทวัส” ชี้แนวทางจัดเวลาทำงานในช่วงวัยเรียนวัยทำงาน ในโครงการ “Take It Easy มาค่ะแม่จะสอน”
“เอม วิทวัส” ชี้แนวทางจัดเวลาทำงานในช่วงวัยเรียนวัยทำงาน ในโครงการ “Take It Easy มาค่ะแม่จะสอน”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-11-20 16:23:43


          เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 4 กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดโครงการสัมมนา ในหัวข้อ “Take It Easy มาค่ะแม่จะสอน” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส รัตนบุญบารมี (เอม) พิธีกร นักแสดง เป็นวิทยากรบรรยาย  ชี้แนวทาง ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเวลาในการทำงาน ทั้งในช่วงวัยเรียน และวัยทำงาน  มีนักศึกษา  ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ  ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

           สำหรับการจัดโครงการสัมมนาดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ให้คำแนะนำ นักศึกษาจากทุกแขนงวิชา และบุคคลภายนอก  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นสามารถนำประสบการณ์และความรู้จากการจัดกิจกรรม ไปบูรณาการและต่อยอดได้ในอนาคต


ภาพ:นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

 www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2020#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา