หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากร วจก. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
บุคลากร วจก. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-11-20 16:59:06


       วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 น.  บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ นำโดยนางสาวจิณห์จุฑา  ศรีเหรา  หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยนายสิริธนธราธร จิรทีปต์ธนชาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  เป็นประธานการประชุม   เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 5

                             

  กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา