หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-11-16 16:59:24


         วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ให้การต้อนรับศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ  ในโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย  ในการนี้บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมต้อนรับพร้อมรับแนวทางและนโยบายสำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ     ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 5

                                                                                     


     ภาพ: ณาฐวดี พุทธวงค์/กันยากร สุจริตเนติการ

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา