หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ บุคลากร วจก. ร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม
อาจารย์ บุคลากร วจก. ร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-11-17 16:44:17


        วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ คล้ายสังข์  พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรประจำคณะ  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร  ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

          www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา