หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากร วจก. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
บุคลากร วจก. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-11-20 16:44:12


     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  เวลา 14.00 น.  บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ นำโดยนางสาวจิณห์จุฑา  ศรีเหรา  หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  เป็นประธานการประชุม   ณ  ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5

                         

      กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา