หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-01-19 14:34:42


      วันที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดี และคณะผู้บริหาร รองคณบดี อาจารย์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ได้เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  2564 ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

 Twitter : @pr_fms_ssru

 Youtube : PR. FMS SSRU 

 Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2020 #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา