หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและและประกันคุณภาพ
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและและประกันคุณภาพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-01-18 17:15:59


       วันที่ 23 ธันวาคม 2563  คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดี และคณะผู้บริหาร  รองคณบดี  อาจารย์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ได้เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ   รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  2564  ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 


กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2020 #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา