หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ แสดงความยินดีและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ แสดงความยินดีและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-01-18 17:03:49


      วันที่ 23 ธันวาคม 2563  คณะวิทยาการจัดการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    และพร้อมกันนี้คณบดีได้มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  2564  ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 56 ชั้น 1 


กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2020#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา