หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-01-18 16:58:52


      วันที่ 23 ธันวาคม 2563  คณะวิทยาการจัดการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดี และคณะผู้บริหาร รองคณบดี อาจารย์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี   เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2020#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา