หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีไหว้บรมครูฯ ครั้งที่ 9
นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีไหว้บรมครูฯ ครั้งที่ 9

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-01-18 16:46:48


         วันที่ 24 ธันวาคม 2563  กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดพิธีไหว้บรมครูนิเทศศาสตร์ ครั้งที่  9  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบวงสรวงพระพิฆเนศ   ร่วมด้วยรองคณบดี  คณาจารย์  บุคลากร  นักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมงานพิธี  ณ  บริเวณลานชั้น 1 อาคาร  56  คณะวิทยาการจัดการ

          ภายในงานมีพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ พิธีครอบครูให้แก่คณาอาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา  รวมทั้งศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ผู้เข้าร่วมงาน    จึงเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี “ไหว้บรมครูนิเทศศาสตร์”

               พิธี “ไหว้บรมครูนิเทศศาสตร์” เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ.  2555  ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9  การจัดพิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักศึกษากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แสดงความกตัญญูและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวงการนิเทศศาสตร์ไทย  และการอุทิศตนเพื่อการเป็นบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพ  

 

                   กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 #fms2020 #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา