หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 HD บุกสวนสุนันทาชวนนักศึกษาเสนอไอเดียสร้างสรรค์สังคม คณบดีคณะวิทยาการจัดการและอาจารย์ให้การต้อนรับอบอุ่น
ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 HD บุกสวนสุนันทาชวนนักศึกษาเสนอไอเดียสร้างสรรค์สังคม คณบดีคณะวิทยาการจัดการและอาจารย์ให้การต้อนรับอบอุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-01-18 16:41:13


       เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์  ให้การต้อนรับ กองบรรณาธิการ และทีมผู้ประกาศข่าวช่อง 7 HD นำโดย  ศจี วงศ์อำไพ   เปรมสุดา  สันติวัฒนา  ภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา   สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา  ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนนิสิต นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประกวดผลิตสารคดีสั้น หัวข้อ “เด็กไทยคิดบวกร่วมสร้างสรรค์สังคม” ในโครงการ 7HD NEW IDEAS CONTEST ปี 2 เปิดกว้างให้น้อง ๆ ได้ใช้ไอเดียที่หลากหลาย สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่ กับ 5 หัวข้อย่อยที่เปิดกว้างทางความคิด ที่สามารถเลือกผลิตได้ตามความถนัด ได้แก่

  • - Indy Travel ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ของคนวัยมัน
  • - Fear Factor เด็กไทยร่วมขจัดความกลัว ลดความรุนแรงในสังคมไทย
  • - Go Green คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  • - Good Life & Health เยาวชนไทยห่วงใยชีวิตและสุขภาพ
  • - Education Disruption เด็กรุ่นใหม่ในยุคเปลี่ยนผ่านการศึกษาไทย

     เติมเต็มความรู้และประสบการณ์ ด้วย workshop จากเหล่ากูรูด้านข่าวและสารคดีมืออาชีพ พร้อมรับทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท

      สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ch7.com/7hdnewideascontest

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

      ในการนี้มีนักศึกษาแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการดังกล่าว  ภายใต้การดูแลของอาจารย์ ดร.สมทบ แก้วเชื้อ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำแขนงวิชาฯ  ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ อาคาร 57 ชั้น 6


ภาพ: กันยากร สุจริตเนติการ/อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม/ภคพร เดชอนันต์

ข่าว: อาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์

                   กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


 #fms2020 #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา