หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ แสดงความยินดีและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ แสดงความยินดีและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-01-18 16:34:10


        วันที่ 24 ธันวาคม 2563  คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดี และคณะผู้บริหาร  รองคณบดี  อาจารย์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์  ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์  และพร้อมกันนี้คณบดีได้มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  2564  ณ  อาคาร 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา       


          กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2020#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา