หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-01-18 15:53:59


      วันที่ 28 ธันวาคม 2563  คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดี และคณะผู้บริหาร  รองคณบดี  อาจารย์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ได้เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์   คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  2564  ณ  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

         

          กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2020#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา