หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Happy New Year 2021 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อวยพรปีใหม่ 2564
Happy New Year 2021 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อวยพรปีใหม่ 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-01-18 15:41:41


  

     กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2020#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download