หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอส่งมอบความสุข แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564
คณะผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอส่งมอบความสุข แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-01-18 15:38:19


     คณะผู้บริหาร  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขอส่งมอบความสุข แก่คณาจารย์  บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน  ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564 


งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา