หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ : ศูนย์ปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ งดการยืม-คืนอุปกรณ์ และงดการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ประชาสัมพันธ์ : ศูนย์ปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ งดการยืม-คืนอุปกรณ์ และงดการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-01-18 15:16:26


      ประชาสัมพันธ์ : ศูนย์ปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ  งดการยืม-คืนอุปกรณ์และงดการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564  ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2160-1090  ในวันพุธ/พฤหัสบดี/ศุกร์


กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021  #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา