หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โค้งสุดท้าย ‼️ รอบที่ 1 Portfolio สมัครสอบรอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 6 มกราคม 2564
โค้งสุดท้าย ‼️ รอบที่ 1 Portfolio สมัครสอบรอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 6 มกราคม 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-01-18 15:07:04


โค้งสุดท้าย ‼️ รอบที่ 1 Portfolio  

สมัครสอบรอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 6 มกราคม 2564

น้อง ๆ นักเรียนที่กำลังสำเร็จการศึกษาหรือเรียนจบใหม่ ๆ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เรามีคำตอบให้กับน้อง ๆ ทุก ๆ คนที่กำลัง มองหาสาขาที่เรียนอยู่นะคะ  

สมัครเรียนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตอบโจทย์อนาคตการทำงาน  

???? สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

-สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- สาขาวิชาการบัญชี

-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

* การตลาด

* การบริหารทรัพยากรมนุษย์/การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ

* ธุรกิจระหว่างประเทศ

* การเงินการธนาคาร

* การจัดการธุรกิจบริการ

* การประกอบการธุรกิจ

สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เบอร์โทรศัพท์ 021601380 , 021601261www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

กราฟิก: กันยากร  สุจริตเนติการ

กันยากร  สุจริตเนติการ: งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek64#TCAS#TCAS2564#เรียนที่ไหนดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#แชมป์ราชภัฏ12สมัยต่อเนื่อง#มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม