หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายธนเดช โอภาสธัญกร
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายธนเดช โอภาสธัญกร

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-01-18 14:56:56


วันนี้พี่โตโต้มาชวนน้องๆมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันน๊าาา

สมัครเรียนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตอบโจทย์อนาคตการทำงาน  

???? สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

-สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- สาขาวิชาการบัญชี

-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

* การตลาด

* การบริหารทรัพยากรมนุษย์/การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ

* ธุรกิจระหว่างประเทศ

* การเงินการธนาคาร

* การจัดการธุรกิจบริการ

* การประกอบการธุรกิจ

สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เบอร์โทรศัพท์ 021601380 , 021601261

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

กราฟิก: กันยากร  สุจริตเนติการ

ขอบคุณภาพถ่ายต้นฉบับ : ธนเดช โอภาสธัญกร

กันยากร  สุจริตเนติการ: งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek64#TCAS#TCAS2564#เรียนที่ไหนดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#แชมป์ราชภัฏ12สมัยต่อเนื่อง#มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคมกันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

 www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2020 #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา