หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอภัสรา หมื่นน้อย
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอภัสรา หมื่นน้อย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-01-18 14:48:16

"ที่นี่ ให้อิสระ ได้ลงมือทำจริง ตอบโจทย์ ความฝัน" 

-อภัสรา หมื่นน้อย (ตาล)-

วันนี้พี่ตาลมาเชิญชวนน้องๆมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันน๊าาา

การรับสมัคร รอบที่ 2  Quota  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา

ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  2564 (รอบที่ 2 Quota)

1 กุมภาพันธ์  - 20 เมษายน พ.ศ 2564 

สมัครเรียนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตอบโจทย์อนาคตการทำงาน  

???? สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

-สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- สาขาวิชาการบัญชี

-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

* การตลาด

* การบริหารทรัพยากรมนุษย์/การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ

* ธุรกิจระหว่างประเทศ

* การเงินการธนาคาร

* การจัดการธุรกิจบริการ

* การประกอบการธุรกิจ

สมัครเรียนออนไลน์ : http://admission.ssru.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เบอร์โทรศัพท์ 021601380 , 021601261

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

กราฟิก: กันยากร  สุจริตเนติการ

ขอบคุณภาพถ่ายต้นฉบับ : อภัสรา หมื่นน้อย

กันยากร  สุจริตเนติการ: งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek64#TCAS#TCAS2564#เรียนที่ไหนดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#แชมป์ราชภัฏ12สมัยต่อเนื่อง#มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคมกันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

 www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2020 #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา