หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ แสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ แสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-01-18 14:27:21


      วันที่ 11 มกราคม 2564   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี  แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล  ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”  ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 56 ชั้น 1

         

          กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021 #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา