หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-01-18 10:53:25


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนจริงลงมือทำจริง!!!

ผู้เรียนมีโอกาสได้ทุนบินไปศึกษาระยะสั้นในต่างประเทศ ได้ทุนบินไปศึกษาเพิ่มเติมที่เกาหลีและญี่ปุ่น  นานครึ่งเดือนมีอยู่จริง!!!!  

มาสมัครกันเยอะๆ แล้วเตรียมตัวเก็บกระเป๋า ไปหาความรู้กับเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2564 

สมัครรอบที่ 2 Quota  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2564

น้อง ๆ นักเรียนที่กำลังสำเร็จการศึกษาหรือเรียนจบใหม่ ๆ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เรามีคำตอบให้กับน้อง ๆ ทุก ๆ คนที่กำลัง มองหาสาขาที่เรียนอยู่นะคะ  

สมัครเรียนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตอบโจทย์อนาคตการทำงาน  

???? สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

-สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- สาขาวิชาการบัญชี

-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

* การตลาด

* การบริหารทรัพยากรมนุษย์/การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ

* ธุรกิจระหว่างประเทศ

* การเงินการธนาคาร

* การจัดการธุรกิจบริการ

* การประกอบการธุรกิจ

สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เบอร์โทรศัพท์ 021601380 , 021601261


www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

กราฟิก:กันยากร  สุจริตเนติการ

กันยากร  สุจริตเนติการ: งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek64 #TCAS #TCAS2564 #เรียนที่ไหนดี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #แชมป์ราชภัฏ12สมัยต่อเนื่อง #มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม #เรียนต่อไหนดี #เรียนตรี #ทุนการศึกษา #เรียนไหนดี #รับสมัครนักศึกษา #เรียนไหนดี

#ทุนเรียนต่อ #มหาวิทยาลัย #เรียนต่อมหาลัย

#สวนสุนันทา #รอบtcast##TCAS64#

#เด็ก64 #ราชภัฏ #บัญชี #การเงิน #เด็กมัธยม

#มปลาย #บริหารธุรกิจ #คณะวิทยาการจัดการ  #สวนสุนันทา