หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/ 2564
ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/ 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-01-18 10:38:40


        วันที่ 13 มกราคม 2564  เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร  ครั้งที่1/2564  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองคณบดี  หัวหน้าสำนักงานคณบดี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เข้าร่วมประชุม  เกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานและการบริหารงานภายในคณะวิทยาการจัดการในด้านต่างๆ  และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  อาคาร 56

 

 

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา