หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์มายังอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะทุกท่าน ลงชื่อปฏิบัติงานได้ที่ ฝ่ายบริการการศึกษา
ประชาสัมพันธ์มายังอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะทุกท่าน ลงชื่อปฏิบัติงานได้ที่ ฝ่ายบริการการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-03-19 14:48:09     ประชาสัมพันธ์: สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ  ดำเนินการปรับปรุงสำนักงานคณบดี  และย้ายสำนักงานชั่วคราว  จึงขอประชาสัมพันธ์มายังอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะทุกท่าน ลงชื่อปฏิบัติงานได้ที่ ฝ่ายบริการการศึกษา (ห้องวิชาการ) อาคาร 56 ชั้น 1  ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไปกันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#ssru

#สวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1