หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จุดบริการ One Stop Service คณะวิทยาการจัดการ ย้ายที่ทำการชั่วคราวไปยังฝ่ายบริการการศึกษา
จุดบริการ One Stop Service คณะวิทยาการจัดการ ย้ายที่ทำการชั่วคราวไปยังฝ่ายบริการการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-03-19 14:50:41            ประชาสัมพันธ์: จุดบริการ One Stop Service  คณะวิทยาการจัดการ  ย้ายที่ทำการชั่วคราวไปยังฝ่ายบริการการศึกษา (ห้องวิชาการ) อาคาร 56 ชั้น 1  ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป


กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#ssru

#สวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1