หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเข้มเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม FMS SSRU Open House Online 2021 (ครั้งที่2)
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเข้มเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม FMS SSRU Open House Online 2021 (ครั้งที่2)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-03-23 10:06:06


       วันที่ 22 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดประชุมเตรียมความพร้อม  การจัดกิจกรรม FMS SSRU Open House Online 2021 (ครั้งที่2)   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธานการประชุม  ร่วมด้วยอาจารย์ปิติมนัส บรรลือ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  อาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เพื่อชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม FMS SSRU Open House Online 2021 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 นี้  มีคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมฯเข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มสาขา  หัวหน้าสาขา  หัวหน้าแขนง หัวหน้าสำนักงานคณบดี  นักประชาสัมพันธ์  เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  


ภาพ:สมภพ บุญคุ้ม

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#ssru

#สวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1